line   line
 
 
line
line
line
 
       
         
บริษัทไฮไลฟ์เน็ทเวิร์คไม่มีความเกี่ยวข้อง ใดๆ กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หากมีบุคคล ใดนำเครื่องหมายการค้าของหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์มาใช้ และ หรือเผยแพร่ว่าบริษัท ไฮไลฟ์เน็ทเวิร์คมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ พิมพ์เดลินิวส์ทางบริษัทไฮไลฟ์เน็ทเวิร์ค จะดำเนินคดีตามกฏหมาย
การแนะนำ Internet TV
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ
HYCITY 2015 LONDON
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ
7 สัญญาณเตือนโรคสมาธิสั้น
อาการของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้น มีตั้งแต่การไม่สามารถจดจ่อในการงานที่ทำ ขาดแรงจูงใจ มีปัญหาเรื่องการปรับตัว จนไปถึงอาจมีปัญหาทางด้านจิตด้วย เช่น กระสับกระส่าย เหม่อลอย มีความเครียด วิตกกังวล
           
                 
line
line
 
 
line