การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน

เรียน นักธุรกิจทุกท่าน

เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด

บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

 


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

 

 

ใส่ความเห็น