การอำนวยความสะดวกด้วยบริการ QR Code (Quick Response)


เรียน นักธุรกิจทุกท่าน

          เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมด้านการตลาดให้ทันต่อเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจทุกท่านสามารถสื่อสารต่อผู้บริโภคในการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลดล็อคการตลาดแบบเดิมด้วยเทคโนโลยี QR Code ที่ให้บริการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ HyBeauty Abalone Beauty Cream Deluxe อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

          บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์ HyBeauty Abalone Beauty Cream Deluxe จะเพิ่มรหัส QR Code ที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกกล่อง นับตั้งแต่วันจำหน่ายที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ใส่ความเห็น