นโยบายการใช้คุกกี้

             นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้ คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ดังนี้

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร
             คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชม

             เว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

2. เราใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง
             เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

             2.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

             2.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์  (Analytic Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิณ ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการ และเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล  ประเมิณ และพัฒนาเว็บไซต์ได้

             2.3 คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวก และไม่เต็มประสิทธิภาพ

             2.4  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย : คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่านเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
             เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้

             ทั้งนี้เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

4. การจัดการคุกกี้
             ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นได้โดย “การตั้งค่าคุกกี้”  หรือการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์  ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน  ทั้งนี้การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

  • ทำให้สามารถให้บริการบางประเภท เช่น การชำระเงินได้ ซึ่งบริการดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีคุกกี้
  • ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้ ทำให้ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมครั้ง
  • จดจำว่าเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ใช้ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านตามบัญชีของท่านแล้ว  ดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อผู้เข้าใช้  หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บเพจบนเว็บไซต์ทุกครั้ง
  • คอยสำรวจจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้การได้ง่ายขึ้น  และเพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์มีความรวดเร็ว
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

 

 

25 กันยายน 2563