บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ QR Code

<--!more-->

ฉบับที่ H.016/201809

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงบัตรสมาชิกใหม่ โดยการเพิ่มแถบ QR CODE ลงบนบัตรสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาระบบการสมัครผู้แทนจำหน่ายของบริษัทให้เป็นมาตรฐาน และการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่นักธุรกิจทุกท่านในอนาคต

การจัดทำบัตรสมาชิกแบบใหม่นี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับนักธุรกิจเก่าทางบริษัทฯได้เปิดให้ดำเนินการติดต่อขอเพิ่ม QR Code ในบัตรสมาชิกของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

  1. นักธุรกิจที่ทำการสมัครก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สามารถนำบัตรสมาชิกเดิมมาติดต่อขอเพิ่ม QR Code นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2561 ณ  HyShop One ภายในวันและเวลาทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. นักธุรกิจที่พำนักอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งคำร้องมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CS)  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับบริการ
  3. สำหรับนักธุรกิจที่สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งช่องทางหน้าร้านและทางออนไลน์ แต่ยังไม่ดำเนินการติดต่อทำบัตรสมาชิก  ท่านสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2561  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ : หากเกินกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิก 100 บาท ต่อ 1 รหัสสมาชิก

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แผนก ลูกค้า สัมพันธ์

บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

Leave a Reply