ประกาศงดให้บริการจัดส่งสินค้าเป็นการชั่วคราว

บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2562
บริษัทมีกำหนดหยุดให้บริการด้านการจัดส่งเป็นการชั่วคราว
โดยจะเริ่มให้บริการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อในวันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯในวันดังกล่าว
และแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งสินค้า ท่านจะได้รับสินค้าภายหลังวันเปิดให้บริการ 3 – 5
วันทำการบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น