เกี่ยวกับการสั่งชื้อ/การรับ/การคืนสินค้า

Q: การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ทำได้อย่างไรบ้าง?

1. ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
2. เลือกชำระเงินผ่าน BBL iBanking ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.hylifenetwork.com/th/ และคลิ๊ก “Downloads” เพื่อเลือกหัวข้อ “การใช้งานชำระเงินผ่าน BBL iBanking

Q: เงื่อนไขการรับผลิตภัณฑ์?

สมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ ได้ 2 กรณี คือ
1. ประสงค์จะรับสินค้าทันที ณ ที่ทำการ HYSHOP
โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ ขอรับสินค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ
2. ประสงค์ให้จัดส่งผลิตภัณฑ์ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และยื่นให้พนักงานทราบ โดยมีค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
1. เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000.00 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ บริการจัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ
2. เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 – 4,999.00 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ คิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า 180.00 บาท ทั่วประเทศ
3. เมื่อสั่งซื้อสินค้า ประเภทปุ๋ยเขาเพชร คิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าต่อ 1 กระสอบ 180.00 บาท ทั่วประเทศ

Q: ระยะเวลาการรับผลิตภัณฑ์เมื่อทำรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์?

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยชำระเงินสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในกรณีเลือกรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ HYSHOP ภายใน 5 วันทำการ

Q: เมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถนำเลขที่ใบเสร็จ เข้าตรวจสอบสถานะ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ทางแผนก ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 082-222-6174 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 หรือแนบเอกสาร ใบเสร็จการสั่งซื้อ ส่งอีเมล์มาที่ cs@hylifenetwork.com

Q: หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ เคาเตอร์ HYSHOP ที่ท่านทำการสั่งซื้อ หรือสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ 082-222-6174 อีเมล์ cs@hylifenetwork.com ภายในเวลาทำการ

***หมายเหตุ ทั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ดำเนินการจัดส่ง แต่หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งใหม่เอง

Q: เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวนการสั่งซื้อหรือ ผลิตภัณฑ์ ชำรุดเสียหาย?

กรณีได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวนการสั่งซื้อ หรือได้รับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ท่านสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 เพื่อยื่นคำร้องขอตรวจสอบรายการ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยแนบภาพถ่ายกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์และใบเสร็จประกอบคำร้อง ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

Q: หากต้องการคืนสินค้า ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อปรึกษา และเขียนคำร้องขอคืนสินค้า ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎระเบียบว่าด้วยการคืนสินค้าของทางบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากท่าน พำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบสำนักงาน โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการ หรือ ทางอีเมล์ cs@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับท่านอีกครั้ง