เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

Q: เวลาทำการของ Customer service (CS) คือเวลาใด?

Customer service จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00
ยกเว้น วันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ หากต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ โปรดส่งอีเมล์มาที่ cs@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านในเวลาทำการ

Q: สามารถติดตามโปรโมชั่นของทาง Hylife ได้จากช่องทางใดบ้าง?

ท่านสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ดังนี้
1. ผ่านเวปไซต์บริษัทฯ https://www.hylifenetwork.com/th/ 
2. ผ่านเฟสบุ๊คบริษัทฯ https://www.facebook.com/hylifenetwork.co.th

Q: ใบคำร้องต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางใดบ้าง?

โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่เวปไซต์ https://www.hylifenetwork.com/th/
2. คลิ๊ก “Downloads

Q: หากต้องการทราบ รายละเอียด สรรพคุณ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบตารางการอบรม ได้จากเว็บไซต์ www.hylifenetwork.com ในหัวข้อ “ปฏิทินการอบรมผลิตภัณฑ์” โดยท่านสามารถลงทะเบียนการอบรมทุกหัวข้อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Q: หากต้องการทราบกฎระเบียบและจรรยาบรรณของทางบริษัทฯ สามารถทราบได้จากช่องทางใด?

กฎระเบียบและจรรยาบรรณนักธุรกิจ บริษัทฯได้ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ HYSHOP หรือท่านสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.hylifenetwork.com ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติม” หรือ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการ