วันหยุดทำการบริษัทฯ

ที่  บจก.ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค (สำนักงานใหญ่)

ฉบับที่  H021/201912

วันที่  2 ธันวาคม 2562

เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

             บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา   บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2562  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562   ถึง  วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 2563  บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  เพื่อสนองนโยบายปรับปรุงและพัฒนาระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One  อาคารคอลัมน์ ชั้น 4  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น  หากเกินจากกำหนดดังกล่าว  ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น และค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับการขอรับผลิตภัณฑ์ล่าช้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดต่อไป

สำหรับท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปิดยอดวันที่ 25 ธันวาคม 2562  หรือ ช่วงเวลาหยุดให้บริการ และแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งสินค้า  ท่านจะได้รับสินค้าภายหลังวันเปิดทำการ 3 – 5 วันทำการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด