วันหยุดทำการบริษัทฯ

เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

          บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

          ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ภายในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น หากเกินจากกำหนดดังกล่าว  ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในการเก็บรักษา  และค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับการขอรับผลิตภัณฑ์ล่าช้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการทำลายสินค้ากรณีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุซึ่งเป็นไปตามตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดต่อไป

          สำหรับท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในวันปิดยอดวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งสินค้า ท่านจะได้รับสินค้าภายหลังวันเปิดทำการ 3 – 5 วันทำการบริษัทฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                               ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 


>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<