ปิดการให้บริการพื้นที่ Co-Working Space

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค

เรื่อง      ปิดการให้บริการพื้นที่ Co-Working Space

            เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งภายในประเทศระลอกใหม่  และมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยทางบริษัทฯมีความห่วยใยในสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของนักธุรกิจ

            บริษัทฯจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯมีกำหนดหยุดให้บริการพื้นที่ co-working space แก่ท่าน ณ ที่ทำการ HYSHOP สาขาคอลัมน์ทาว์เวอร์ ชั้น 4 เพื่อดำเนินโครงการ Big  Cleaning Day  และป้องกันการแพร่ระบาดภายในพื้นที่  โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไป 

            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564  นักธุรกิจทุกท่านสามารถดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ  สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งสินค้า  ท่านจะได้รับสินค้าภายหลังวันที่สั่งซื้อ 3 – 5 วันทำการบริษัทฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์