ประชาสัมพันธ์ : โครงการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไข

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คสามารถใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้องของสมาชิก และ/หรือผู้บริโภค แบบบุคคลธรรมดา ตามรหัสสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น

3. สมาชิกประเภทนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้

4. หากเป็นผู้บริโภคที่ไม่มีรหัสสมาชิก ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท่านต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น(สามี-ภรรยา ทำแทนกันได้) โดยแสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า

5. หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎบนใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  ทั้งนี้การขอแก้ไขชื่อบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ทำการ HySHOP ONE หรือที่เคาเตอร์แคชเชียร์ ณ ที่ทำการสาขา  และต้องดำเนินการภายในวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

 

หมายเหตุ : 
มาตรการลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืนนี้ ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ จากประกาศกรมสรรพากร www.rd.go.th

 


>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<