ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตราไฮปูชิโน

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน
เรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน

            เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มข้อมูลโภชนาการและเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค
บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
            ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

 


 

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<