การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน
เรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ

          เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มรายะเอียดของส่วนประกอบ และเลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่ จากเดิมเลขที่ 10-2-6200036515 เปลี่ยนใหม่เป็น เลขที่ 10-2-6300027360 เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับ
          บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำ ตราบีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ BAD SKIN Sexy Back Body Bar Deep Cleansing Soap Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด


 

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<