Category Archives: ข่าวสารบริษัท

ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง    […]

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyMOVE 2020

บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถทำคุณ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง แจ้งกำหน […]

เงื่อนไขการแลกรับริสแบนด์เข้าร่วมกิจกรรม HyPLAY 2019

ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ใ […]

ประกาศงดให้บริการจัดส่งสินค้าเป็นการชั่วคราว

บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ระหว่างวันที่ 18 มกราค […]

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน

เรียน นักธุรกิจทุกท่าน เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพั […]