Monthly Archives: February 2019

บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ QR Code

ฉบับที่ H.016/201809 เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงบัตรสมาชิกใหม่ โดยการเพิ่มแถบ QR CODE ลงบนบัตรสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาระบบการสมัครผู้แทนจำหน่ายของบริษัทให้เป็นมาตรฐาน และการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่นักธุรกิจทุกท่านในอนาคต การจัดทำบัตรสมาชิกแบบใหม่นี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับนักธุรกิจเก่าทางบริษัทฯได้เปิดให้ดำเนินการติดต่อขอเพิ่ม QR Code ในบัตรสมาชิกของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้   นักธุรกิจที่ทำการสมัครก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สามารถนำบัตรสมาชิกเดิมมาติดต่อขอเพิ่ม QR Code นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2561 ณ  HyShop One ภายในวันและเวลาทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นักธุรกิจที่พำนักอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งคำร้องมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CS)  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับบริการ สำหรับนักธุรกิจที่สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งช่องทางหน้าร้านและทางออนไลน์ แต่ยังไม่ดำเนินการติดต่อทำบัตรสมาชิก  […]