Monthly Archives: October 2020

ประชาสัมพันธ์ : โครงการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไข 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คสามารถใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ 2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้องของสมาชิก และ/หรือผู้บริโภค แบบบุคคลธรรมดา ตามรหัสสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น 3. สมาชิกประเภทนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ 4. หากเป็นผู้บริโภคที่ไม่มีรหัสสมาชิก ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท่านต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น(สามี-ภรรยา ทำแทนกันได้) โดยแสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า 5. หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎบนใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  ทั้งนี้การขอแก้ไขชื่อบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ทำการ HySHOP ONE หรือที่เคาเตอร์แคชเชียร์ ณ ที่ทำการสาขา  และต้องดำเนินการภายในวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง   หมายเหตุ : มาตรการลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืนนี้ ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ จากประกาศกรมสรรพากร www.rd.go.th   >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ HYLIFE BIG 10

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ HYLIFE BIG 10  1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น 2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่าน สามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member 3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้           (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่านั้น 5. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้    […]