Monthly Archives: December 2021

วันหยุดทำการบริษัทฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน           บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565           ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทุกกรณี ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                   […]