ปุ๋ยเขาเพชร

750฿

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราเขาเพชร ผลิตจากมูลค้างคาวจากเขาหน่อ-เขาแก้ว นครสวรรค์ ภายในถ้ำนี้มีค้างคาวอาศัยอยู่หลายล้านตัวเป็นเวลามากกว่า 50,000 ปี ภายในถ้ำจึงเต็มไปด้วยมูลค้างคาวทั้งใหม่และเก่าทับถมมาเป็นเวลานานซึ่งมูลของค้างคาวชนิดกินแมลง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยเขาเพชร ซึ่งมูลค้างคาวมีความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริมสำหรับพืช มูลค้างคาวให้แร่ธาตุอาหารครบถ้วน เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับพืชทุกชนิด

สั่งซื้อสินค้า

หมวดหมู่: