ไฮไลฟ์โกร แอล 1,000 มล.

1,200฿

เป็นสารอาหาร และแร่ธาตุชนิดเข้มข้นที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช สำหรับ ในช่วงระยะเริ่มติดดอก ออกผล ลงหัว หรือโตสมบูรณ์เต็มที่

สั่งซื้อสินค้า

หมวดหมู่: