ไฮไลฟ์โกร แอล 125 มล.

135฿

เป็นสารอาหาร และแร่ธาตุชนิดเข้มข้นที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช สำหรับ ในช่วงระยะเริ่มติดดอก ออกผล ลงหัว หรือโตสมบูรณ์เต็มที่

สั่งซื้อสินค้า

หมวดหมู่: