แจ้งปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ (1 พ.ค. 2019)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

เรื่อง      ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus

            

เนื่องด้วยการแจ้งปรับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทางผู้ผลิต และนโยบายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus  ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องต่อการรณรงค์ลดปริมาณการใช้พลาสติก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus ดังต่อไปนี้

ที่ รายการ ราคาสมาชิกเดิม ราคาสมาชิกใหม่ คะแนน PV คะแนน CV
1 Bamboo Mouthwash 180.00 190.00 20 20
2 Bamboo Mouthwash Plus 195.00 200.00 20 20

โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                                         ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

Leave a Reply