ประกาศเพิ่มแพคเกจ ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

เรื่อง      การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล

            เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  โดยเพิ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด 

            ด้วยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล (BAD SKIN WHITENING BOMB RADIANCE AMPOULE ) ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้   จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการผลิตหน้าเป็นต้นไป

            ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์