วันหยุดทำการบริษัทฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

          บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565

          ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทุกกรณี ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                               ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<